Istorie și tradiție

 • Implicaţiile ortodoxismului în istoria poporului român

  Credinţa creştină a fost prezentă în spaţiul românesc încă de la naşterea poporului român, influenţând în mod decisiv fiinţa noastră naţională. Un promotor cu un glas puternic şi constant al identităţii naţionale, ortodoxismul a fost prin reprezentanţii săi o prezenţă activă şi relevantă în istoria poporului român.

  Continue reading

 • Începuturile creştinismului la români

  Poporul român s-a născut creştin. Romanizarea geto-dacilor a reprezentat momentul culminant în etnogeneza poporului nostru, iar acest fenomen s-a produs concomitent şi s-a întrepătruns cu procesul de creştinare. Spre deosebire de alte teritorii în care răspândirea creştinismului s-a realizat la o dată identificabilă în contextul istoric, spaţiul carpato-danubiano-pontic a cunoscut o formă de încreştinare ce s-a produs treptat. Continue reading

 • Tradiţii, obiceiuri şi superstiţii legate de Paşte

  Paştele este considerat „sărbătoarea sărbătorilor”, cea care aduce omenirii prin miracolul Învierii Domnului speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice. Aceasta este promisiunea făcută de Dumnezeu credincioşilor săi prin fiul Iisus care, în doar o săptămână, numită săptămâna Patimilor, a fost judecat, răstignit pe cruce, a murit, a fost aşezat în mormântul său şi a înviat din morţi după trei zile, aşa cum a prezis. Părintele Arsene Boca ilustrează cu un fin simţ şi mai multă pricepere semnificaţia acestui moment măreţ, într-o predică din 1949: „Căci Iisus o (moartea) biruise în viaţă; iar cu moartea Sa, cea de bună voie, a biruit-o şi pentru toţi oamenii, de la începutul până la sfârşitul lumii”.

  Continue reading

 • Tu ce cadouri tradiţionale faci de Paşte?

  Paştele este cea mai importantă sărbătoare a creştinătăţii. În comunitatea din România, celebrarea Învierii este legată de o succesiune de evenimente care ţin deopotrivă de orânduirea bisericească, cum ar fi luarea sfintei lumini, precum şi de tradiţiile păstrate în conştiinţa colectivă, printre care şi binecunoscutul salut “Hristos a Înviat”, “Adevărat a înviat!”. Pentru toţi românii, acest moment reprezintă mereu un prilej de bucurie autentică, dar şi un simbol al purificării şi al renaşterii sufleteşti. Este suficient să ne uităm în jurul nostru la revigorarea naturii odată cu venirea primăverii, anotimpul ce găzduieşte această sărbătoare ca să putem înţelege că ea este menită să însemne pentru fiecare dintre noi o chemare la viaţă şi la reînnoire.

  Continue reading

 • De vorbă cu Mihai Bîscu. Despre arta olăritului şi tradiţie în România

  Întâlnirea cu Mihai Bîscu, unul dintre puţinii meşteri ceramişti profesionişti din România ne-a oferit un prilej bun să aflăm nu doar povestea sa, ci şi din tainele olăritului sau din realităţile mai mult sau mai puţin cunoscute ale artei populare care se creează în prezent. Născut într-un sat cu denumire emblematică pentru tipul de meşteşug practicat în acest loc, Olari – ce aparţine de vestitul ţinut al Horezului, recunoscut pentru obiectele sale din ceramică, unice în lume –, a preluat şi a dus mai departe tradiţia moştenită de la părinţi  printr-o activitate ce se întinde pe durata a mai mult de două decenii.
 • Tradiția ceramicii românești și zonele cu specific ale țării

  Ceramica populară românească este apreciată atât în țară, cât și peste hotare, iar în centrele de olărit din România, generații de viitori artiști populari deprind arta olăritului.

  Olăritul este una dintre cele mai vechi îndeletniciri, iar despre această ocupație pe teritoriul României există mărturii încă din epoca neoliticului. În zonele cu tradiție adânc înrădăcinată, meșteșugarii populari au păstrat îndeaproape tehnicile prin care se modelează pământul și duc mai departe perfecțiunea pe care au descoperit-o generațiile anterioare.

  Citește în continuare despre cele mai frumoase regiuni cu tradiție în ceramică din România și află povestea semnelor pictate de pe vasele tradiționale din lut.

  Continue reading

 • Burebista, întemeietorul statului dac

   

  Întemeietorul statului dac, Burebista, a trăit între 82 - 44 î.Hr. A fost un lider politic și militar redutabil, care a reușit să introducă o serie de măsuri administrative importante pentru consolidarea și stabilitatea statului dac, într-o perioadă dificilă din toate punctele de vedere. El a reușit să unească triburile geto-dacice și să își întindă regatul de la Pontul Euxin, până în Câmpia Panonică, și de la Munții Haemus, până la mlaștinile Pripetului. Regatul lui Burebista se întindea pe o suprafaţă uriaşă, înglobând teritoriul de astăzi al Ungariei, o parte a Cehiei, Slovaciei, o parte a Poloniei, Bulgariei şi Serbiei.

  Singurele mărturii despre Burebista au ajuns la noi datorită lui Strabon și Iordanes, fără să cunoaștem însă originile întemeietorului statului dac ori alte informații directe, din acest punct de vedere izvoarele antice fiind lacunare. De asemenea, nici despre caracteristicile fizice ale acestuia nu avem informații - nici un artist grec sau roman nu a realizat vreo sculptură care să-l imortalizeze pe Burebista.

  Continue reading

 • Povestea iei românești: cămașa populară, de la origini și până în prezent

  Ia face parte din costumul popular românesc din cele mai vechi timpuri, iar rădăcinile sale își au originea în portul tracilor, geților și dacilor.  Din basoreliefurile de demult, care îi înfățișează pe daci, poți observa în portul acestora cămăși cu mâneci lungi, cu o croială de tip tunică, albă și lungă, dintr-o singură bucată și pantaloni strâmți și lungi (ciareci, ițari).

  Continue reading

 • Artizanatul românesc și locul său în cultura populară

  Obiectele populare pe care le admiri în muzee, care poartă amprenta trecutului, pot fi găsite și în spațiile uzuale ale zilelor noastre. Ele sunt create în centrele meșteșugarilor populari din zonele cu tradiție ale României și decorate cu elemente din epoca precreștină sau creștină, simboluri pline de înțeles care uimesc prin frumusețea și mesajul transmise.

  Artiștii populari se manifestă în multe domenii - olăritul, țesătoria, prelucrarea lemnului. Ei au păstrat tradițiile vii, le-au transmis din generație în generație și folosesc de materiile prime oferite de natură: lut, lemn, apă, fibre vegetale.

  În orice zonă a țării te îndrepți, vei găsi urme ale trecutului și istorii bine păstrate, care pulsează de o viață autentică, de elemente ce relatează credințele și miturile de odinioară.

  Continue reading

 • „Împăratul basmelor românești” și personajele sale

  Ne mai aducem aminte, chiar și trunchiat, acele basme pe care ni le citeau străbunicii, bunicii și părinții când eram mici, populate de personaje ieșite din comun, cu puteri supranaturale, care trăiau în lumi în care aproape totul era posibil și chiar reversibil? Iar toate acestea, în acele timpuri și la acea vârstă nu intrau în contradicție cu nici unul dintre atributele realității. Cine ar putea pune la îndoială realitatea unui basm și, mai mult, cine și-ar dori? Miraculosul reprezintă, de fapt, un fantastic convențional, previzibil.

  Continue reading

Produse de la 1 până la 10 din 11 total

 1. 1
 2. 2